توبيكات ونكات جديده للماسنجر 2011 – احلى نكات للمسن 2011

روابط اعلانية :
3801 تحميل

توبيكات ونكات جديده للماسنجر 2011 – احلى نكات للمسن 2011

روابط اعلانية :
توبيكات ونكات جديده للماسنجر 2011 – احلى نكات للمسن 2011
توبيكات ونكات جديده للماسنجر 2011 – احلى نكات للمسن 2011

:.: نكــ نيمــ للماسنجر:.:

نكات للماسنجر 2011 نكات للمسن

¦¤(W)¤¦احًٍُبٌه حُبٍ لوًيِدًريٌ عُنً اليٍُ فٌيٍ خاًطَري مٌنُ بًوٌحَ نُسُىٌ كًلٍ الزٌعُلٌٍ وأرخًصٍ حٌيٌاتُه دونٌٍ حرٌمًانَي¦¤(W)¤¦

∞‡… لاًيٍهًمٍكً حًبٍيًبٍيً شًفٍ مًكٍاًنٍكً هًنٍاً ∞¦‡¦∞ بًيٍنً ظًلٍعًيٍنً قًلٍبًيٍ يًاٍحًبٍيًبٍ اًلٍعًيٍوًنٍ …‡∞

∞‡¦…اُبًكٍيْ وَدَمِعْاٍُتٍيِ عَاِلْخًدٍ مَسِكٍوْبُهٍ¤§¤ وٌتٍتُِسَاٍبِقُ ِاٍلدْمِعُهْ عًلٍىْ ِاَلٍخٍُد تًتٍقْسَمِ…¦‡∞

¤±¦…مَجٍبٌْورِ بُرِضُىٍْ بًاَلِْذيُ صَاٍرْ وُاٍْسُِتٍسلمًٌ…¦±¤

∞‡¦…يَاُوِيٍل عُيْن اُلٍي فًقْدٍ شًوٍفً مٌْحَْبوِبُه¤§¤ اُلِكٍونً كَلٍهِْ مَنٍْ بٌعًدٍ شًوًفِتُْه اَضٍْلَمُ…¦‡∞

¤±¦…هًذٍاِ حَكِمْ رُبًيِ وُاٍلاِقْدًاَرِ مُكتَوٍبْهُ حَِْدِ يَبُاٍرِكًْلًهِ ُوًحَدٍ ِلٍهِ يًِسَلْمٍ…¦‡∞

∞‡¦…مَُِنٍُِْ اًلٍُبِاًرًِحْهًَِ يٍاٌنٍاْسَ ¾عًاٍيُِش فًْيَ غَيِبٍوْبِهً ¾ مُنٌ صٍدُمًتٍيْ لًليٍوٌمَ¾ مٌبٍ ِقُاٍدِرْ اًتَكِلًْمَ…¦‡∞

¤§¤ وًٍِقًٍْفً ٍ ±ضُدْيِ ٌ¤ :< § :< ¤ اقَـٍرٌب ± وٌاُحْدِ ±لَيِ ٍ…¤§¤

…¦∞‡فرَشُ الًتٍرِابً يَضٌمِنيِ وِهوِ غٌطِاٍئًي¤…§…¤ حٌوًلِي الَرًمٌاٍل تٍلُفِنَي بَلٌ مًنٌ وٍراِئيٌ¤±¦…

…¦±¤سَهِلُ اِنُكً تِتٌعَرُفً عَلِىٍ اَلُفٌ وِاَحٍدِ فَيِ الٍسًنٌهِ¤…§…¤لَكِنً صٌعبِ تصَاُدًقَ وُاِحًد لاِلفُ سٍنِهُ¤±¦…

™¦±اشًُُوًفك وِيُن يٌـِاً مُهِاجٍَرِ±¤¦¤±َقلِيٌ بأِيٌ بًلِدٌ صَايِرَ±¤¦¤±تُعٍِالٍ وُطًيًبً الَخُاِطًرٌ±¦™

™¦±اشًُُوًفك وِيُن يٌـِاً مُهِاجٍَرِ ¤¦¤ قَلِيٌ بأِيٌ بًلِدٌ صَايِرَ ¤¦¤فَرِقُكً مِوُ سًهٌلِ عَنًدِي¤¦¤تُعٍِالٍ وُطًيًبً الَخُاِطًرٌ ٍ±¦™

™¦±اشًُُوًفك وِيُن يٌـِاً مُهِاجٍَرِ¤¦¤قَلِيٌ بأِيٌ بًلِدٌ صَايِرَ¤¦¤تُعٍِالٍ وُطًيًبً الَخُاِطًرٌ±¦™

…¦±¤تَــعٍبًتَ¤±¦… اُصــٍرِخَ¤…§…¤ مــَنً…¦±¤جِـرُوٌحـَي¤±¦…

اخاف اسامح وانصدم فيك بعدين وارد لاحزاني ولوعة زماني…¦±¤

اَخِاًفُ اٍسُاٌمًحِ واَنِصًدُمٌ فٍيِكً بعُدِيُن ¤…§…¤ وِارُدً لاَحِزُاِنًي وٌلَوِعُةَ زِماًنٌيِ¤±¦…

الِحُِبِِ مٌِثِل الًِسَِهِِْمَِ مَِِِخِْطًِي ِوَِِصَِْايَبَِ “” اَِحَِْداًُ خَِطَِاَِْه الًسُُهًٍُم وحًًٍَدأًُ يَِْصْيٍِْبه

قَالْ عدًيِِهْاَ هَالَمِرةَ وْهَذْيِ آخِرْ مَرّةَ (نسى) نِسىَ جْرّْحَةَ وٌمرَّةَ (وينووة) َويّنوٌوة ْحبِيَبيِ .. !!

~¤®½§]¦[§ رَاُسْ مَاِلَيٌ ذِكْرُيَاتٌ وْ حِلمُ و آمُالْ و طِمُوَحٌ لا صِدُيْقَ و لا رِفِيُقْ ولا طِرَيُقْ اِتِبْعُهٌ §]¦[§½®¤~

(U)!انــت بحري وأنـا اليم…يقولــون الــي يقولـون…أنا بحبك متيــم… خل الحساد يموتــون ,,!(U)

«ô(f)ô»القلم لوحس باحساسي تكلم وانتثر حبرة على صفحة غلاك«ô(f)ô»

صبـ¤ـي كسـ½ـر المنـ¤ـضرة ونحـ½ـاش تـ¤ـوة اشـ½ـكررة …خلانـ¤ـي يبـ½ـه خـ¤ـلاني خلانـ½ـي وراح يـ¤ـركض ورى

°¨¨¨»®«[]‡« تِــِهـ½ـزَمِـ½ـنَِيً النَِــجًــلاَِءْ و أنَِــا نَِــدَِ فِــرَسَِــانَُِِ»‡[]»®«¨¨¨°

رشـ§ـو علـ§ـى قبـ§ـري مـ§ـن دمـ§ـوع عيـ§ـنه

سِيْفْ الصَّبُرْ ذِبَحْتِنِي…ياسِيْفْ الصَّبُر…غُرْبَه وغَدِرْ آه من الغَدِر

أبُكَيُتِنَيْ وَأنُاِ أحِسُبَكْ تِكُرَة بُكَاِي***َأثِرُكْ تِلَذِذ فِيْ دِمُوَعُيْ وَأنُاِ أبُكَي

اعُلًمَيٌ ياًسَيُدَتُيٌ لَوٌ كَاُنَ اُنَفٌكَ فُوَقُ اَلُنٌجَوُم فُأعًلمَيٌ اُنَ اٌلُنَجُوَمٌ تُحٌتَ قُدَمُيٌ

™â£±çXëتاهـت ّخطاوينا§ومنهو بدنيا§اليوم ياخـذّ بأياديانا!!!ëXç±£™

~*¤§]¦[الٌيـُِ نَسِاكَِـ انُِساهًِـ واًِليُـ هَِواِكـُ اٌهِواَهُِـ َواليَِـِِ قَدُرِ فَرٌَِقاكِـ تقَِدَرُ عِلىَِ فَِرًق]¦[§¤*~

™~°¨¨¨°¤قـ½ـوٍلـوٍلها¤تـ§ـكـفـ¤ـوٍن¤«أنـ ي»¤لـ¾ـها¤ مـ¾ـشـ½ـتـاق¤°¨¨¨°~™

]¦[يّاقَلّبيْ لّيّشْ مّاتِرتّاحْ خَلْ الحُبْ لأَصحْابَه]¦[سِدْ بْابِكْ وَلاّتِهْتَمْ عَنْ إِللّي عَنّكْ سَدْ بْابَه]¦[

َلا لا تحَُُسًبٍنًي يًا الُغٌظُيٍ ِمنًِ بُعٌدًكٍمًِ بُكٌيٍت %^% اْنِا بًسٌ ُمٍنِ فُرُحَتٍيً ُلٍفٌرٌقاكمٌُ أُلمًعتِ عُيًني

~*¤®§)سِيْفْ الصَّبُرْ ذِبَحْتِنِي..ياسِيْفْ الصَّبُر¤®§®¤غُرْبَه وغَدِرْ ..آه من الغَدِر(§®¤*~

الذِنب ذَنَبِي وُفِي أنَابِحُبِي الغِدِرَياقِلبِي مَاتِعَرِفه حَبِيَت لك وُاحِدٍ أنَانِي وُجَاحِدٍ وُإن مِت مَا عَزَاكَ

تبي الفرقا واقول ابـشر,تـرا مـثـلـك ابــي فـرقـاك….خلاص اليوم انـا مـلـيــت حـيـاة الـذل مـابـيـهـا

`•.¸¸.•¯`••._.• (انا«•» منهو«•» يتبلاني«•»انا«•»بس«•»شكوتي«•»لله«•») `•.¸¸.•¯`••._.•

(*)ˆ~*¤®§)(*ًمًَشتاق أبَِي ِفرَحكٌ أبٍسَمر ليُاليكُِ ….. مًشتٍاق أبيًِ صٌوتكِ وحَشنٌيِ جٌنوّنكْ *)(§®¤*~(*)

°¨¨™¤¦اشتاق لـك لكـني كـ%ـتـوم^^وارفعك فوق السماء والنجوم والباقي مالهـ%ــم عندي لزوم ¦¤™¨¨°

]¦[X.¸¸.X]¦[‰¶¦§العالم قلبك صافيا كالزجاجه{X}يومك سجين الحب فكيت انا القيد §¦¶‰]¦[X.¸¸.X]¦[

™¤§°§¤هَلٌـتْ اٌلٌعَبَـْـرٌاْتْ يْمـ(‡َ±حَبيتُ اناَ الليُ ينثر«¦»ْ الدمُعهَ منُ عيَونيُ±‡َ)ـهَ وٌزَاٌدْتْ شَجٌـوَنْـَـٌيَ¤§°§¤™

(*)°¨¨™¤¦اشتاق لـك لكـني كـ%ـتـوم^^وارفعك فوق السماء والنجوم والباقي مالهـ%ــم عندي لزوم ¦¤™¨¨°(*)

¤¤تْدريّ»أنْـ»ـّي»مّوًت»أحْبّك¤¤وأنْا»مّ الًي»غيّر» حبْكّ¤¤واللُي«يُنًبًض«فْي«ظلّـوعْي¤¤مّاه ْو«قـْـلبّ ي«هْذا«قلّبكْ¤¤

°¨¨™¤¦لعـ™ـن«¦»ابـ™ـوو«¦» ذا«¦»الرمـ™ـش«¦»كـ™ـيف«¦»انـ™ـي«¦»مـ™ـن« ¦»اسبـ™ـاب ه«¦»اجـ™ــن ¦¤™

«©«¦»اللـ ™ـي «¦»تــسـلـ™ــى«¦»با الهـ™ــوى»¦«¦»¦«تــ™ــرى¦»فراقــ™ـه «¦» يــ™ـوم«¦» عيـ™ـد«¦¸.••¨©»¨¨°

«©¨•.¸¦»أحـبك«¦»كـثـر«¦»خـطوات»¦«الـثوان ـي»¦«وكـثـ ر«¦»مـاتبـكي«¦»فـي«¦»الـصـمت«¦»الـمعانـي «¦¸.••¨©»

«~™^¶.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.¶^™~» فـ°ـقـ°ـدتـ ـالـ°ن°ـوم «¤±¦±¤» سـ°ـامـ°ـرتـ ـالـ°ـنـ°ج°ـوم «~™^¶.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.¶^™~

¤ّ,¸_¸,ّ¤ الزِمّنْ عّادْ وّتِكَرّرّ مَرّتِيّنْ أَمْس أَنّا الخَسّرانّ وّاليِوّمْ إِنْتِصَرّتْ ¤ّ,¸_¸,ّ¤°

(¯`•._( لاّتِغَيّرْ المَوّضُوعْ لاّقِلّتْ وِشْ فِيّكْ •• إِذّا تَبِيّ الفَرّقْا تَرّى الوَضعْ عَادِيّ )_.•´¯)

«´¨`•..¤* كِلٍ لَعَنْ حَظّه إِليّا خّابْ مَرّه •• وِشْ حِيّلّةْ إِللّي عْاش عُمْرّه بَلاّ حَظْ *¤.. •´¨`»

©¹°¨¨°¹© عَلّى طَريّقْتَه الغَدِرْ مّالّه أَشبْاه •• عَلّى طَريّقْتَه الغَدِرْ شَيّ ثّانِيّ ©¹°¨¨°¹©

¨¨°؛© كِلْ الخَطّايّا هَيّنْه كْوّد زِيّفْ المِشّاعِر وِالخِيّانّه •• تِفَضّلْ مِنْ غِيّر مَطروّد القَلّبْ مُغلّقْ لِلصِيّانّه ©؛°¨¨

°¤ّ,¸ عَزْيّزْة وّشَامِخٍ رّاسِيّ ونَفْسِي تَرْفِضْ الذِلّه •• تِمْوّت وّتِنْدِفّنْ لَوّ هِيّ تْوَطِيّ راسِيّ أَشْوّاقِيّ ¸,ّ¤°

(‘•.¸§( يّاقَلّبْ لّيّشْ مّاتِرتّاحْ خَلْ الحُبْ لأَصحْابَه ¸¸ سِدْ بْابِكْ وَلاّتِهْتَمْ عَنْ إِللّي عَنّكْ سَدْ بْابَه )§ ¸.•’)

™ تَبِيّ أَسْكِتْ تَبْيّنِيْ مّاأَتِكَلّمْ تَعّالْ لَحظَه وّبَادِلّنِيّ الخَوّاطِرْ .. خَلاّصْ مَلّيّتْ مِنْ حِبٍ تَهَشّمْ يّاعَمْ فكْنّي بَلاّ حُبْ وّمَشّاعِرْ ™

™¤¦¤™وّشْلّوُنْ أَبَرّجَعْ لِكْ وّجَرّحِكْ فِيْ خَفْوّقِيّ مّابَرّا ،، لاّ يِلّدَغْ المُؤْمِنْ أَبَدْ مِنْ جِحِرْ مَرِتْيّنْ™¤¦¤™

°¨¨¨™ تِوَلّمْ لِلفّرّاقْ وَلاّ تْفَكِرْ تِرجَعْ لِمّاضِيّكْ وّحَرّامْ إِنْ مّاجِعَلّتِكْ تَصْفِقْ اليِمْنّى عَلّى يِسرّاكْ ™¨¨¨°

(¯`•._) (رّوُحْ مّانِي مِتْحَسفَه إِبْعّادِكْ بَسْ عِزّيْ لِمْن يَرّضّى بَكْ بِدّالّي) (¯`•._)

-=¤§ وّالمَحَبْه لَوّ تِكْوّنْ بْقَلّبِيّ لَحّدْ الهِيّامْ لاّتِظّنْ إِنّيْ بيّوّمْ أَخْضَعْ وْأَجِيّ يَمّكْ ذِلّيّلْ §¤=-

حَسبْ المَصّالِح كِلْ وّاحِدٍ يِحسِبْ حِسّابْه°؛«

نكات للماسنجر 2011 نكات للمسن

™«« عّارِيّ الكَرّامّه لَوّ تِحَلّى بْالأَلّمْاس »« عَرّيّانْ لَوّ يِلّبِسْ عَلّى الذِلْ حِلّه »»™

©{« مْرّاتْ أَشْوّفِكْ تِزِلّ وُأَصِدْ وُأَسّامِحْ ،، وُمَرّاتْ أَحَسِسِكْ بِالزَلّه وُأَمَشيّهَا »}©

¤ّ,¸_¸,ّ¤ رِحّتْ قِدّامْ المَرّايّه لَجْلّ أَشوُفِكْ وُإِنّتْ تِطيّحْ مِنْ عِيّنِي ¤ّ,¸_¸,ّ¤

(¯`•._( الكِلّمْه إِلِلّي سَيّلّتْ مِنْكْ دِمّوُعْ ¸¸ وَالله لاّأَخَلّيّهَا تِصْيِرّ إِبْتِسّامْه )_.•´¯)

«´¨`•..¤* كّانْ الغَلاّ لاّزِمْ يِهْيّنْ الكَرّامّه ،، مَرّفْوّضْ لَوُ حِبِكْ يِقِدْ الحَشّا قَدْ *¤.. •´¨`»

©¹°¨¨°¹© مَدّامْ إِنّ الخَطّا مِنّكْ مّاهٌوْ بِمِنّي أَجَلْ مّافْيّه دّاعِيّ يِنّشِغِلْ بْالّيّ ©¹°¨¨°¹©

°¤ّ,¸ إِنّ كّانْ عّاجْبِكْ صَدِكْ خَلِّكْ بْصَدّكْ •• وُأَبْشِرّ بْصَدّه مِثّلْ صَدْتِكْ وِزْيّادَه ¸,ّ¤°

(‘•.¸§( مّاكِلْ جَرّحٍ يّطْيّبْ مِنْ عِذْر عْادِيّ ¸¸ وُمّاكِلْ غَلّطَه عِذْرّهَا اليّوُمْ مَقْبْوّلْ )§ ¸.•’)

•..¤* كّانْ الغَلاّ لاّزِمْ يِهْيّنْ الكَرّامّه ،، مَرّفْوّضْ لَوُ حِبِكْ يِقِدْ الحَشّا قَدْ *¤.. •

???مٍّـَ?ِـسُـ?ـكٌـً’ـيًـً‘ـن?مًٍـٌـن?غُ ـِ©ِـرٍتِ ه?دٍنـ?ٍـيّـ?ُـاهْ???

~(U)¤§¦ وَفْــ®ــقْهَ رَبّــ™ـــي بِغــ¤ــيَرْيّ ¦§¤(U)~®

?¶™]¦[i¦iمِنّ قَاْلِّكّ إِنْيّ فَيِ اَلّبُعَدِ •«مِرّتَاَحْ³‹•.¸²¸.•›¹كَذّاَبْ»• خَذّ مِنّيِ اَلِعّلَوُمَ اَلأَكِيَدّهْi¦i]¦[™¶?

مًْاٌِهٍْو خِطٍـْ ـًِأ يٌٍـٍوًم قَِلٌبُْي تًَعْلقِ بٍكٌ مًٌـلْْعًوَن قَِـلٌٍـًبَْـي يِجُْـَيِ لَلٌٍـْمٍوٌت بٍَاٌيٍُعْهَِأ

(w)™.•.,¸¸,.•.مٌـ•ـِنْ¤يٌـ£ـٌحِـ‡ـٌب¤اثـ َ¶ـنيـِ•ـٌ ن¤مٌـ±ـاعٌمـ•ـرهْ¤هُـ§ـٌوا.•.,¸¸,.•.™ (w)

«ëXXXَِأنِتـ©ـّـ¾ِـي‰الـ#ــًَقــ‰ـلِـَ£ِ ٍـٌـ¤ِــ™ـ ب‰ومـ§ًُـا‰حـًٍَِـوٍوىَ‰والـ®ٍَـلـ$ّـه‰£ والَِـ©ـلّ ـلِـلـ¾ِـلهXXXë»

©{« مْرّاتْ أَشْوّفِكْ تِزِلّ وُأَصِدْ وُأَسّامِحْ ،، وُمَرّاتْ أَحَسِسِكْ بِالزَلّه وُأَمَشيّهَا »}©

?¶™]¦[i¦iمِنّ قَاْلِّكّ إِنْيّ فَيِ اَلّبُعَدِ •«مِرّتَاَحْ³‹•.¸²¸.•›¹كَذّاَبْ»• خَذّ مِنّيِ اَلِعّلَوُمَ اَلأَكِيَدّهْi¦i]¦[™¶?

جَـِْربـ هَـٌوٍىٌ غِـيٍرُيـ بَـتع’ـرفًـ قَِـدِيًٌَـ’ر‘يْـ

وّالمَحَبْه لَوّ تِكْوّنْ بْقَلّبِيّ لَحّدْ الهِيّامْ لاّتِظّنْ إِنّيْ بيّوّمْ أَخْضَعْ وْأَجِيّ يَمّكْ ذِلّيّلْ

عّلَىُ قّلْبٌيٍ يّنّاّمّ الّحًزٌن ماَيٌحْتَاج الوسادهٌ &&&&&&& لوً اتٌحرٍِِكْ صحّىِ منٌ نوًُمهُ واطلق علٌى حٌشوَد

«¤¦¼¦•±®¶No WaY wE..°K°.. WiLl Be ApArT¶®±•¦¼¦¤»

«§¶±¤¦¤ ¤¦¤±¶§»َلنْ َيبكِيَن ِبناءً َبعْدَ َفناِئهِ ِ*****إلا الذي عانىَ الَعنا في بنائِه«§¶±¤¦¤ ¤¦¤±¶§»

(¯`•._) (رّوُحْ مّانِي مِتْحَسفَ إِبْعّادِكْ بَسْ عِزّيْ لِمْن يَرّضّى بَكْ بِدّالّي) (¯`•._)

? «™©±¾]أضَـ®ـَحَكْ¶أنـ§ـاٍ¶لَلِغَيـ©ـَر¶وِ¶أبـ® ـَكِي ¶عـَلـ§َـى ¶رِوُحَـ©ـي[¾±®™» ?

«•§•»لا َتًُِحَسًَِبنيًَِ وَانِ تًَغَاِضيًَِت ماَِ أشوًَِف•§•مَُِا وَديًََِ افًَِتحًَِ بًَابًَِ منًَُِه انًَِتَهيًَِناًَِ«•§•»

~*¤®§(*§ حـ½ــرام تـ¾ـكـ¼ـون صـ½ـادق في زمـ¾ــن كـ¼ـاذب علـ½ـى نـ¾ـفـ¼ـسـ½ـه §*)§®¤*~ˆ°

ْ ُ™ُ ْ أَحَـ±َـبّـكّ ¹ ُ™ ُ¹ لَـَ‰ِـوُ °®ُِ° تِـَ‡ـٌحَـ‡ـٌبّ ² ُ™ ُ² غَـِ¼َِـيّـِرَيّ ³ ُ™ ُ³

«§¶±¤¦¤(L) ¤¦¤±¶§»مَا أبْيٌكْ أرُجُوٌكّ أنَا قَلبْيِ يِبْيَكٌ±¤±رُوّحْ بِعْيِدَ أبٌعْدّ وُلكْنَ لاَ تُرْوُحّ«§¶±¤¦¤(L) ¤¦¤±¶§»

عَّرَّفْتْ قَدَّرِيّ عّنْدُهُمْ..مّالِيْ مَّعَّزْهَ بّقَلْبُهُمْ..أّبْنِيَّ قُصورْ الَّمَحَبَه..وٌالَّهَدِمْ هُوّ طَبْعُهم

][ نــٌصـ¾ـٌف زيـ¾ـٌنٌ الاُخـ¾ـٌلأيُقً فــٌيُ عيـ¾ـٌونــُه وٌبـ¾ـٌاقٌــيٌ الـ¾ـٌزيــٌن فٌــيٌ بــٌاقـٌيـ¾ـٌه كــٌلـ¾ـُه][

`•.¸¸.•¶I Am LoNeLy LoNeLy iN mY lIfE I aM lOnElY GOd HeLp Me HeLp mE tO sUrViVe!¶•.¸¸.•

¦¤(U)¤¦مَا دُاًمْ انْا حِيْ كُلَ الحُبِ مْاَ يدِاَنْيِ *&&* وِاِنْ مُتْ ياِحَاْلِي الأشْوُاَقْ لِكْ تَدْعِي¦¤(U)¤¦

¦¤(W)¤¦احًٍُبٌه حُبٍ لوًيِدًريٌ عُنً اليٍُ فٌيٍ خاًطَري مٌنُ بًوٌحَ نُسُىٌ كًلٍ الزٌعُلٌٍ وأرخًصٍ حٌيٌاتُه دونٌٍ حرٌمًانَي¦¤(W)¤¦

]¦[يْالٍيُ مَْا قٌدِرّتيِّ حُبْيً مِنّ هَوٍ فْيَّناإْلِي خَسّرٍ؟]¦¦[خَذتُيٍ أحُلامٌيِّ وٍ عُمّرٍيّ هٌذا مًوٍ طْبعَّ اْلَبشُّرٍ]¦[

§(f)§تعَلمتّ الصّبرَ مِن كنتّ طفّلاً بِالمّهَد مَزمّومّ (f) إليِنّ صّرٌت رَجْلاً انْتّخٌوبّه طّوَحْ عْقَّالّه§ (f) §

«IIجٌتِنيٍ تٍخِطيّ وقلِتُ يًا بّـٍنٌـْت رِوٍحٌي …. ابَيْ اتٍغّـلِـٌي صِدقتٍنْي وْرٌاحٍتِII»

¦¤(U)¤¦أنْا اذْكَرَ يُومُ جَيتُينَي وبْصَدِرجْ كِثيْرٌ أطـُعٌونْ && سَحَبْت الْسٌيفْ بَفْزعْلِْج وبْسِيْفِيٌ طـَعَنْتِيُني¦¤(U)¤¦

¦¤(U)¤¦مِنْ قِاَلْ لِكَ مْاً أبْيُكِ مِنْ قِاَلْ لِكَ نْْاسِيُكَ مِنْ قِاَلْ لِكَ رَاشِدْ نْسًاكْ مِنْ قِاَلْ لِكَ قلبُهَ جِفْاَكْ¦¤(U)¤¦

¦¤(U)¤¦آآآهْ ياَحٍبْــاً اِنْدْفِنَ تَحَتَ الَثـْرَىَ *&&* شِلـْتَ جِثْـمَاَنَهْ وُلاَ جْاَنَيِ عَزْاَةْ¦¤(U)¤¦

مُا½ِكَنًتٌ½مًتَوِ½قٍعٌ½أنُا½قًلًبًكَ½حَ جٍرَ½ِ

فِديتَهْا وُفدِيْتَ الأرْضِ الِلِي تَمْشِي عَلْيهاَ وُفدِيتْ الِلِي يتِفدَاهُا وُفِدْيتَ الِلِي يحِبْهَااَ …فِدْيتِ شْوٌُاخٍَ

¨¨»°®»خـ§ـان ويـ ـحسـ ـبنـ ـي اخـ^ـون «¦» شافنـ^ـي بـ ـعـ ـيـ ـون طبـ§ـعه«®°«¨¨

°¨¨¨~*لا خـيـر فـي دنيـا إذا مـا سـرّتــك ^ ولا خير بأرضٍ ماتجي تحتك حرير*~¨¨¨°

؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤ـــــما يضيع العمر دامك له غرامـــــ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛

!||!.o°¸ لا تامْنْ الْخَوانْ لو زَخْرَفْ حِكاهْ وَمِنْ خانْ بِكْ مَرَهْ يِجيّ باجِرْ وَ يَخونْ¸°o.!||!:

°¨¨¨™¤ô§ô¤][اَلْلَّهْ وَأْكْبَرّْ عَلِْيِهُمْ مَّاْرَْيِحُوْنِيِّْ فِّيِْ حُبَكْ][¤ô§ô¤™¨¨¨°

»°±°«مٍِـًَ‡ْـرًٍتِ§اٍِِِيٌَـاُمٍِ§اٍَِل ٍِـًَ¼ـًٌـ ًٌسٍعٌاٌُدٍِـدٍِه§مًَـًَ«±»ـًًََاًٌٍِدـد ٌُرٌٍيٍِـٍ ِـٍِـتًَ»°±°«

¦§¦-ô¦§¦ô-حـًـسًـبًيِ¦§¦الـُـلـٌـه¦§¦وحـُده¦§¦ونعـ ُمـُيِ¦§¦ا لـُوكـُيل-ô¦§¦ô-¦§¦

‹◦¨ْ°ْ¨◦¨ْ°ْ¨ॐ‹َِ°ٍ ُ¤ُ.◊ـعه◦ॐ◦قـ◦ॐ◦ـر◦ॐ◦المصـ◊.ُ¤ٍُ°َِ›ॐ¨ْ° ْ¨◦¨ْ°ْ¨◦›

???«¾اٌهُ مًنٍ قُلْبًيِ نًصٍحًتِةَ بًسْ عًيٌاْ لاُ يْنٌتٍصًحَ قُلْبًهَ يًبٍيًهْا َ¾»???

??اًشُعٍلًتَ فُيْ ضُاْمًرًيٍ حًرَبٍ اُلًبٍسًوَسْ??

™±§•£‡اٌلُعٍنًاَ وًشْوً اُلٍعًنِاَ غًيٍرَ اَنُتٍيُ وً جْرًوٍحًكً وُاًنِاَ ¦‡£•§±™

™±§•£‡فقدتك يااعز الناس فقدت الحب والطيبة وانا من لي في هذي الدنيا سواك سواء ان طالت الغيبة ¦‡£•§±™

اٌحًبٍسَ دُمْوًعَيً حَبِيَبَيِ مَنُ غُلاَكٍ

®™`.¸¸.× اُللهّ يْسّهّلٍ لٍقًْلًبَكُ سّكٍة اَلٍفُـرًقِاِ ×™®®™× واَنِاً عٌِلٌىَ قِِوِلًتٍكٍ رْبًيْ يْوِّّفّقِـنيْ ×.¸¸.’™®

مكسبي كانكـ حزنت بوفاتي؟؟ ×™®®™×

دًنَيٍاَ وُمَنِ يَدْرَيَ كًلَ شٌيً يًصَيٍرَ فُيٍهَاْ عًشِرَتُ عٌمًرْ وًسَنْيًنَ بُلُحْظٍاَتُ نُمًحٍيَهِاَ

ُلٍلٍهّ يْسّهّلٍ لٍقًْلًبَكُ سّكٍة اَلٍفُـرًقِاِ واَنِاً عٌِلٌىَ قِِوِلًتٍكٍ رْبًيْ يْوِّّفّقِـنيْ

دًنَيٍاَ * وُمَنِ* يَدْرَيَ * كًل* َ شٌيً* يًصَيٍرَ* فُيٍهَاْ* عًشِرَتُ * عٌمًرْ * وًسَنْيًنَ* بُلُحْظٍاَتُ * ُمًحٍيَهِاَ

تًغْيِرٍ طًبْعًكْ مًعّانًا صًارٍ مًاهَمَّكْ رٍضًانَا…صًحِيُحْ دًنيِا العَجْائبْ غبِنْا وٍمًابِيَّنُا غَلانْا ؟

ًوٍ أنّتْ سَبِبْ جَرٍحِيْ عًسُاهْ مًايِطًيٍبْ…وٍلًوٍأنًا سًبِبْ هًمِّكْ عًسُانْيٍ مَنْ هًالُدنْيًا أغْيٍبَّ

™±•§‰™]¦[اٌنُ زُعٌُلًُتُ بُرًضًيـٌك وٌ كٌُُلُ عًٌمًُرًُي فدٌُُاُك واًٌلُزُعًُلُ مًُازًُعلًُه ياٌٍلٌُغٌٍُالًُي عٌُلًٍيًُك]¦[™‰§•±™

اٌغًاًرِ مُنُ ٌنٌفٍسٍيٍ اَذَِاَ فْيِكٍ سٌوٌلٌفٌتَ .. اَشٍلًوُنٌ لا شٌفُتًكَ مِعً اٌلْغْيَرٍ ..(U)

لٌيُتٍ عِيًوَنْيً عُيًوَنٌكُ وٍقٍلِبٌيُ يُسٍكِنً بُحُشًاَكٌ كٌنُُتْ تٍدُرًيَ كًيٍفً اُحٍبًكً وًقٌتُهًاً تُعًرٍفٍ غٍلاٌكُ :$

™«½£‡]¦[لٍيْه يٍفًزٍالُخًافِقْ لًجْبٍتً طًارٍيًه وٍلْيٍه احْسًاسِـُي بًالْوٍفًا يٍدْارٍيًه]¦[‡£½»™

(u)الُيـ¦ـَنِ‡الًيًـ»ـوَمٍ°±°وأنَاِ®¤®عَ ـ«ـنُدٌيٍ‰ أًََمٍـ©ـلًِ§فَــُ¾ــ½ـيكَمٍِ(u)

(U)]¦[‡«™©±¾][يـ¾ـااحـبـ¾ـك او احـ¾ـبك اختـ¾ـار من هالكلمـ¾ـتين][¾±®™»‡]¦[(U)

]¦[(U)]¦[ ودمعي½عيب½أهلّه ¾‡(ولا أشـ§ـَـكـ§ـَـي)‡¾ ترى½الشكوى½لغير½½مذلّه ]¦[(U)]¦[

« أنـٌ]ــ[ُِــُِا الــٌــٍ]ــ[ُِــشٍُـاٌِكـًٍي »

«`׉]¦[بـنـيتَ¾ِلــكَ½ِمـنزلَ¼ِفـيَ¾ِخافقـيَ½ِم نـزلَ¼ِأبـ دَ¾ِمـاراحَ½ِيسـكـنهَ¼ِغيــرك]¦[‰×`»

ْ¦§•.¸Iْ|I¸.•§ْ©«مـٌاكل مْن يضّحٍك مـٍَع النًاسْ مبـَسّـوط يْاكثرٌ مًن يضٍُحك ونفسًٍه حّزيٌنه»©ْ§•.¸Iْ|I¸.•§ْ¦

«¦¼¦çï»لاتفـ§ـكر فـ½ـي يـ‡ـوم تبـ®ـعد و مكـ‡ـانك فـ½ـي قلـ§ـبي«ï禼¦»

™¤¦¤™وّشْلّوُنْ أَبَرّجَعْ لِكْ وّجَرّحِكْ فِيْ خَفْوّقِيّ مّابَرّا ،، لاّ يِلّدَغْ المُؤْمِنْ أَبَدْ مِنْ جِحِرْ مَرِتْيّنْ™¤¦¤™

??¤يّاقَلّبْ ¤لّيّشْ¤ مّاتِرتّاحْ¤خَلْ¤الحُبْ¤ لأَصحْابَه¤¸¤¸¤ سِدْ¤ بْابِكْ¤ وَلاّتِهْتَمْ¤ عَنْ¤ إِللّي ¤عَنّكْ¤ سَدْ¤ بْابَه¤ ??

©{« مْرّاتْ أَشْوّفِكْ تِزِلّ وُأَصِدْ وُأَسّامِحْ ،، وُمَرّاتْ أَحَسِسِكْ بِالزَلّه وُأَمَشيّهَا »}©

][§¤°~^™من زود حبي لك ما يجي في عيني النوم ومن كثر مااسهر باعوا اهلي فراشي ™^~°¤§][:

لـٍِّلّــِّحٍِـُّيّـٍّن أٌٍِّحّـِّبِّـٍِهِّاٌٍِّ ٌٍٍّوٍٍّلاٌٍِّاٍّنٍِِّـٌٍيٍِّيٍِّ ٍّقٍِاٍّدٌٍِرٍِّ أٍِّنٍِّسٍِّاٌٍُِِّهٍِّاٌٍُ:

اه من¾ قلبي نصـ¨ـحته بـ¨ـس عيا ينتصـ±ـح نبضه يبيها]|[ ]|[ اه منه ليـ¨ـه عيا لـ°ـيه عـ°ـزم يترك الكون

]¦[تـ¾ـو‡صـي‰‡™شـ¤ـي®‡أنـ±ـا‡بـ¼ـكره§°¾مـ™ـ سـ°ـافر±]¦[]¦[

اُحًبسًٍ دٌمِوَعٌٍيُ حَِبُيَِبُيٌٍِ ُمٌٍن غُلاٍُكٌٍِ

إَنُ تّمٌنًتً عَيُنٌيَ مًاُ تًمٌنُتٌ غَيًُرٌ تْحّظٌىً بَكُ

حـٌٍ ـ$ ـًٌٍ ـبٌـ $ـ ـٍُك$ سًٍُـ ـ ـٍُ $ ـٍُ ـٌراٌب$ضٌـ ـ ـٌٍُيٌـ ـعٍُـ ـتٍُ$ وٌٍقُـ ـٌٍُـ$ ـتٍُي$ اٌتًُــ ـ $ ـ ـبٍُـ ـًعهٌُ

مِنّ قَاْلِّكّ إِنْيّ فَيِ اَلّبُعَدِ •«مِرّتَاَحْ³‹·.¸²¸.·›¹كَذّاَبْ»• خَذّ مِنّيِ اَلِعّلَوُمَ اَلأَكِيَدّهْ

«©¨•. ¸¦»أحـبك«¦»كـثـر«¦»خـطوات»¦«الـثوانـي»¦« وكـثـر«¦»م ـاتبـكي«¦»فـي«¦»الـصـمت«¦»الـمعانـي«¦¸.• •¨©»

«~™^.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.^™~» فـ°ـقـ°ـدتـ ـالـ°ن°ـوم «¤±¦±¤» سـ°ـامـ°ـرتـ ـالـ°ـنـ°ج°ـوم «~™^.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.^™~

~*¤$]¦[ماعاُِِد يغُرِيُ دِفُا صُِوتك ًِولا ًًَِهدِابُك قلبُيِ ًواٌعرِفهُ لِين ُصًِدٌ ُلاتنادُيِه]¦[$¤*~

،،
ëXç±£™اَلاِ حٍســْبُيً عِـــلٍىْ اُهــٍلِ اَلْــهـْوِىٍ هــِمً فــٍيْ الِـهــٍوُىً وِلـّــعوِنٍْيّ™â£±çXë


k;hj gglhsk[v 2011 – k;hj gglsk 2011

روابط اعلانية :
اذا أعجبك هذا الموضوع اضغط على الزر +1 لتساعدك اصدقائك في الوصول هنا :

وصل زوارنا من كلمات البحث التالية:

نكات للمسن 2011, توبيكات للواتس اب حكم *ملاحظة: جميع الأسماء والعلامات المذكورة في الموقع هي علامات تجارية مسجلة لأصحابها ، واغلب الروابط الموجودة في الموقع هي روابط مباشرة من مواقع الشركة الناشرة

مواضيع مشابهة


.
.
.
.free-call
.